Saturday, February 28, 2009

Linux Khmer openSUSE 11.0


openSUSE 11.1 full support khmer

សា


3 comments:

 1. តើត្រូវទាញយកOpenSuse ដោយវិធីណា?
  និងដាក់ភាសាខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរ?

  ReplyDelete
 2. ជ៓រាបសួលោកពូ………….ខ្ញុ៓រីករាយណាស់ដោយបានឃើញលោកពូបង្កើតកម្មវិធីយូនីកូដ(Khmer Unicode)នេះឡើង ខ្ញុ៓យល់ឃើញថាកម្មវិធីយូនីកូដមួយនេះពិតជាងាយស្រួលជាងកម្មវិធីពីមុនៗខ្លាំងណាស់ ។
  បុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះៗ

  មានការលំបាកផងដែរ ខ្ញុំចង់សួរលោកពូថា ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីយូនីកូដនេះមិនបង្កើតនិម្មិតសញ្ញាផ្សេងៗ ដូចជាសញ្ញា(- / ; : @ # % <> , . + = * & ^ $ ) ទាំងនេះដាក់នេ឴ក្នុងយូនីកូដ និងមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុ៓រាប់មិនបាន ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុ៓ចង់សរសេរ ពាក្យថា:ប្រទេសកម្ពុជា(ខ្មែរ) ដូច្នេះកម្មវីធីយូនីកូដនេះនេ឴មិនទាន់មានសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នេ឴ឡើយទេ ដូច្នេះខ្ញុ៓ត្រូវការសរសេរសញ្ញាវង់ក្រចកដើម្បីបិទពាក្យថា(ខ្មែរ)ដូចដែលខ្ញុ៓ឧទាហរណ៍ខាងលើស្រាប់ ដូច្នេះខ្ញុ៓ច឵ំបាច់ត្រូវតែប្តូរភាសាយូនីកូដមកជាភាសាអង់គ្េលសរឺថៃវិញដើម្បីនិងសរសេរវង់ក្រចក ព្រោះភាសាទា៓ងនេះគេមាននិម្មិតសញ្ញារបស់គេគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សរសេរ។ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវងก()ថ្វីត្បិតតែភាសាខ្មែរយើងជូនកាលមិនមានសញ្ញាទាំងនេះខ្លះ

  ReplyDelete
 3. ខ្ញុំសូមជ៓រាបសួលោកពូ………….ពីចម្ងាយខ្ញុ៓រីករាយណាស់ដោយបានឃើញលោកពូបង្កើតកម្មវិធីយូនីកូដ(Khmer Unicode)នេះឡើង ខ្ញុ៓យល់ឃើញថាកម្មវិធីយូនីកូដមួយនេះពិតជាងាយស្រួលជាងកម្មវិធីពីមុនៗខ្លាំងណាស់ ។បុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះៗវាក៏មានបញ្ហាផងដែរដូចជា
  ០១. ខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីខ្មែរយូនីកូដនេះមិន សរសេរអក្សរកាត់
  អង់គ្លេសឈ្មោះប្រទេសខ្លួនឯងដូចជា(English =>EN) ,(Thai=>TH) ,(China=>CH)ចំណែកភាសាខ្មែរយូនីកូដយើងវិញហេតុ អ្វីបានជាមិនសរសេរពាក្យថា (
  Cambodia =>CA ឬ Khmer =>KH )បែរទៅជាសរសេរពាក្យថា(Catalan =>CA)ដែលវាពុំមែនជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងទៅវិញ។ តើលោកពូប្តូរពាក្យនេះមិនបានឬយ៉ាងណា?
  ០២. អក្សរខ្មែរយូនីកូដហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើឲ្យធំច្បាស់និងមានពណ៌ខ្មៅដូចជាអក្សរជាតិសាសន៏គេដ៏ទៃទៀតលើពិភពលោក ខ្ញុំឧទាហរណ៏ដូចជាអក្សរប្រទេសថៃ អក្សរប្រទេសមួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងដូចជាអក្សរខ្មែរយើងដែរ តែអក្សរគេមានស្តង់ដាជាងយើង គឺវាធំច្បាស់ហើយមានពណ៌ខ្មៅនិងទំហំសមល្មមដូចជាអក្សរអង់គ្លេសហើយកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ស្គាល់អក្សរថៃផងដែរ ចំណែកអក្សរខ្មែរយូនីកូដកម្មវិធីខ្លះមិនស្គាល់ទេ។ (ខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅតែសរសេរទៅលើចំណងជើងបទចម្រៀងឬបង្កើត(New Folder)និងសរសេរលើ(Folder)ផ្សេងៗទៀតតែប៉ុណ្ណោះ)។
  ០៣. ត្រង់កន្លែងសម្រាប់ចុចដកឃ្លាឬហៅថា(Space) ហេតុអ្វីចាំបាច់ចុច(Space)ហើយចុច(ALTGR) ទើបអាចដកឃ្លាអក្សរខ្មែរយូនីកូដនេះបាន ធ្វើអញ្ចិងគឺវានាំតែលំបាកហើយយឺត តែបើសិនជាលោកពូ ឆ្នៃវាចុចតែ(Space) តែមូយគត់ដូចជាអក្សរប្រទេសគេដ៏ទៃ។ ខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាលឿនហើយស្រួលនិងមានស្តង់ដាដូចជាអក្សរអង់គ្លេសនិងថៃ ព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
  ០៤.ហេតុអ្វីបានជាមិនកម្មវិធីយូនីកូដនេះមិនធ្វើអក្សរឲ្យមានទំហំធំច្បាស់និងមានពណ៌ខ្មៅដូចជាអក្សរអង់គ្លេសនិងថៃដែរ ព្រោថាអក្សរថៃគេក៏មានលក្ខណៈនិងស្រដៀងប្រហាក់ប្រហែលតែនិងអក្សរយើងដែរ ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើអក្សរឲ្យធំច្បាស់និងមានពណ៌ខ្មៅដូចជាភាសាអង់គ្លេសបាន? ចំណែកខ្មែរយូនីកូដយើងវិញមិនត្រឹមតែមិនមានពណ៌ខ្មៅទេថែមទាំងមិនសូវច្បាស់ទៀតផង ហេតុអ្វីបានជាបង្កើតអក្សរខ្មែរយូនីកូដនេះឲ្យច្បាស់មានទំហំធំនិងមានពណ៌ខ្មៅដូចជាអក្សរអង់គ្លេសនិងថៃមិនបាន?(ខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅតែសរសេរទៅលើចំណងជើងបទចម្រៀងនិងបង្កើត(New Folder)តែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំមិននិយាយរួមក្នុងការសរសេរលើ(Microsoft Office Word)នោះទេ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូពិតជាធ្វើនិងកែរសម្រួលអក្សរយូនីកូដយើងឲ្យមានស្តង់ដានិងទាន់សម័យដូចជាអក្សរជាតិសាសន៍គេដ៍ទៃទៀតលើពិភពលោកអញ្ចឹងដែរ សូមឲ្យលោកពូជួបប្រទៈតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជារៀងរហូតទៅ។

  ReplyDelete